Fysioterapeuterne

Jørgen Buhl - Klinikejer

Uddannet som fysioterapeut fra Holstebro-skolen i 1991.

Efteruddannet indenfor manuel terapi, MET (muskuloskeletalforeningens efteruddannelse), Mulligan og McKenzie-metoden.

Jørgen startede Valby Fysioterapi i 1997. Før dette arbejdede han 5 år i Brønshøj Fysioterapi, og før det var han ansat på Bispebjerg Hospital. Jørgen var en årrække tilknyttet idrætsklinikken i Gentofte. Jørgen har mange års erfaring med forskellige fodledsproblematikker. F.eks. problemer efter forstuvninger eller smerter under løb, hvor led mobilisering og vejledning i genoptræning kan hjælpe dig videre.

Fysioterapeuterne

Karen Becker Andersen - Klinikejer

Uddannet som fysioterapeut fra skolen i Holstrebro i 1989.

Efteruddannet indenfor manuel terapi, MET, idrætsfysioterapi og McKenzie-konceptet . Karen har taget Fysio-Pilates-uddannelsen.

Karen var med til at starte Valby Fysioterapi i 1997. Før dette var hun ansat på Bispebjerg Hospital.

Sideløbende med hospitalsarbejdet, var hun tilknyttet den idrætsmedecinske funktion. Karen har 3 af vores hensyntagende træningshold, samt 

3 Fysio-Pilates-hold. Karen har taget kurser hos Kirsten Tørsleff med focus på behandling af bryst-opererede.

Det er Karen og Marit der primært tager sig af de brystopererede.

Fysioterapi hos Michael Vrist - kun uden for sygesikringen

Michael har arbejdet på hospital, og siden 2007 på klinik. Michael har desuden været tilknyttet håndboldklub som idrætsfysioterapeut. Michael startede hos Valby Fysioterapi i januar 2008. Efteruddannet inden for akupunktur.

Michael er vores fysioterapeut uden for henvisning. Han har studeret osteopati og har læst hele osteopati uddannelsen, dog uden at tage den afsluttende eksamen. Han bruger de metoder han har tillært sig, og som især er effektive ved hovedpine af forskellig art, migræne, symptomer efter piskesmæld, svimmelhed, fordøjelsesproblematikker, skuldersmerter, rygsmerter, udstrålende smerter i arme/ben, halebensproblematikker og mange andre fysiske problematikker. Michael arbejder med helheden af problemet og  med at finde de dybereliggende årsager der giver symptomer og problemer.

Ønskes denne behandling bookes en time til første behandling (60 min.) 650 kr. og efterfølgende behandling (30 min.) 350 kr.

Der kan også bookes tider til traditionel Fysioterapi uden henvisning (30 min) 484,31 kr. og efterfølgende behandlinger (30 min) 350 kr.

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til begge.

Kathrine Stopa Kristensen

Certificerede kliniker i sportsfysioterapi

Uddannet som fysioterapeut fra Fysioterapeutskolen i København i januar 2008. Kathrine er eksamineret sportsfysioterapeut (2010).

Udover sportsskader har Kathrine særligt interesse og erfraring for knæskader og har klinikkens 3 knæhold.

Desuden har Kathrine videreuddannet sig indenfor McKenzie, Mulligan, Akupunktur (via Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi), samt Supersole, så det er hende du skal booke tid hos, hvis du skal have lavet indlægsåler. Kathrine har været på klinikken siden februar 2008, og har 2 af klinikkens ryghold samt Parkinssonhold.

Marit Elbæk

Er uddannet fysioterapeut fra skolen i Holstebro i 1991. Hun har været ansat på Rigshospitalet og senere i Kbh. kommunes ambulante børnefysioterapi. Hun har en bred erfaring derfra i genoptræning efter langvarige sygdomsforløb. Hun har specialiseret sig i behandling af børn, som udvikler lejringsbetinget skæve kranier efter fødslen. Hun har erfaring med behandling af børn med sansemotoriske problematikker, medfødte motoriske handicap som kan være cerebral parese, medfødte syndromer, neuromuskulære sygdomme.
Hun er efteruddannet inden for BørneBobath, ABC-movementtest, AIMS, Mckenzie-koncept, Mulligan mobiliseringsteknik, fasiebehandling efter brystkirurgi, Pilates. Siden 2019 har hun taget uddannelses i ”Videnomsmerter”og er Smertevejleder med baggrund i evidensbaseret smertevidenskab.
Hun har 3 af klinikkens hensynstagende træningshold og 2 ryghold.
Marit startede på klinikken i 2007

Mira Natius Abildgaard
Uddannet fysioterapeut i 2020 fra Københavns professions højskole, Hillerød og er nu ved at uddanne sig til sportsfysioterapeut. Hun har dyrket Elite volleyball i flere år og spiller stadig på eliteplan. Udover at arbejde hos valbyfysioterapi, arbejder hun derudover for Hvidovres volleyball klub, hvor hun primært tager sig af ligaherrerne og ungdomsafdelingen.
Hun har taget kursus i akupunktur, med fokus i dry needling og kursus i dynamisk rehab.
Med en grundig undersøgelse og samtale, vurderes der, hvad der er bedst for den enkelte og
sammensætter behandlingen derefter.

Nikolaj Ørnstedt

Uddannet fysioterapeut i Januar 2022. Nikolaj har stort interesse for idrætsskader og genoptrænings forløb heraf. Derudover har han interesse og erfaring inden for styrketræning og implementerer denne viden i genoptræningsforløbene. Nikolaj tilbyder også behandlinger med henblik på at forebygge skader under styrketræning eller sport.
Nikolaj har en aktiv tilgang til genoptræning med fokus på et helhedsorienteret menneskesyn.

Anna Emilie Svane Høj

Uddannet fysioterapeut i januar 2022 fra Københavns Professionshøjskole.

Anna Emilie har arbejdet på klinik, samt i kommunal genoptræning og rehabilitering. Som tidligere ansat på døgnrehabiliteringscenter har hun erfaring med intensive og målrettede genoptræningforløb af et bredt spektrum af borgere med alsidige, komplekse problemstillinger; fysiske såvel som psykosociale, herunder bl.a. langvarige/kroniske smerter og degenerative tilstande, der kan påvirke både funktionsevne, mobilitet og livskvalitet.Anna Emilie har ydermere stor interesse for sport og træning, og har gennem årene selv dyrket både hold- og individuel idræt.Derfor er hun også parat til, at implementere sin viden i mødet med dig, der kommer med netop muskuloskeletale problematikker, og efterspørger råd og vejledning til såvel forebyggelse som genoptræning.

Anna Emilie er drevet af, at skabe de bedste forudsætninger for, at iværksætte helhedsorienteret og meningsfuldbehandling, og gennem grundig samtale og undersøgelse bestræber hun sig på, at sende dig ud af døren med øget indsigt i egne udfordringer, samt større tillid til selvstændigt at kunne imødekomme disse i din hverdag.

Anna Emilie varetager foruden individuelle behandlinger også klinikkens to nakke-skulderhold. 

Devika Lundsgaard

Uddannet fysioterapeut fra Københavns Professionshøjskole, januar 2024. Devika har erfaring fra arbejde på privat klinik, psykiatri og i rehabiliteringsregi. Derudover har hun gennem en årrække undervist i yoga, faciliteret graviditetsforløb og taget kurser i manuelle teknikker. Hun har bred viden inden for det muskuloskeletale område, og behandling er helhedsorienteret, baseret på nyeste faglige viden og tilpasset den enkeltes behov og udfordringer.

Alexander er stoppet på klinikken d. 01.03.24

Alexander Gotfredsen

Uddannet fysioterapeut fra Københavns Professionshøjskole, januar 2023. Alexander har en bred faglig baggrund, herunder erfaring fra sportsklinik, hospitalsafsnit for hjerneskader, samt kommunal og privat fysioterapi. Det betyder, at Alexander er klar til at hjælpe patienter med alle typer problematikker. Med udgangspunkt i grundig og opdateret faglig viden tilrettelægger Alexander sin behandling, så den passer til dig som individ og dine specifikke udfordringer.