Behandlinger

Behandlinger og træning

Klinikkens fysioterapeuter har alle et bredt erfaringsgrundlag, og kan således hjælpe med både de akut opståede problemer, og de mere langvarige problematikker.

I den akutte situation er smertelindring det første mål. Ved gener der har været til stede over længere tid, kigger vi på årsagssammenhænge, og hjælper dig med at ændre evt. uhensigtsmæssige vaner. Du får også altid et bud på hvordan du kan træne så generne mindskes, eller helt undgås fremover.

Vi tilbyder individuel behandling, individuel træning, træning på hold, samt træning og behandling i eget hjem. Hjemmebehandling gives kun efter gældende regler, snak med egen læge eller fysioterapeut om dette.

Vi har her så siden samlet en del af vores arbejdsområder, som du kan læse mere om.

Fysioterapi hos Michael Vrist - kun uden for sygesikringen

Michael er fysioterapeut uden for henvisning. Han har studeret osteopati og har læst hele osteopati uddannelsen - dog uden at tage den afsluttende eksamen. Han bruger de metoder han har tillært sig, og som især er effektive ved hovedpine af forskellig art, migræne, symptomer efter piskesmæld, svimmelhed, fordøjelsesproblematikker, skuldersmerter, rygsmerter, udstrålende smerter i arme/ben, halebensproblematikker og mange andre fysiske problematikker. Ønskes denne behandling bookes en time til første behandling (60 min.) 650 kr. og efterfølgende behandling (30 min.) 350 kr. Der kan også bookes tider til traditionel Fysioterapi uden henvisning (30 min) 484,31 kr. og efterfølgende behandlinger (30 min) 350 kr. Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til begge.

Smerter i ryggen

Ondt i ryggen, hold i ryggen, lumbago, ischias....Der er mange navne for smerter i ryggen, og de fleste af os oplever dem på et tidspunkt. Rygsmerter kan udløses af en pludselig bevægelse, eller efter længere tids belastning af ryggen.

Ved den akutte smerte kan der være tale om en låsning i et af ryggens led eller en påvirkning af discus. I denne fase kan fysioterapeuten hjælpe dig med hvilke aktiviteter du skal undlade, og hvilke retninger der er gode at bevæge i. Det kan også være aktuelt at mobilisere et fikseret led, eller løsne muskler der er strammet op pga. smerte .

Når den akutte smerte er overstået er næste fase at hjæle dig til at undgå at smerten kommer igen. Vi giver dig øvelser der passer til dig, og hvis du ønsker det kan du supplere med træning på et af vores hold.

Vi giver også råd og vejledning om f.eks indretning af arbejdspladsen, gode sidde- og løftevaner og hvad der er aktuelt i din situation.

Smerter i nakken

Smerter i nakken eller hold i nakken. De fleste personer oplever på et tidspunkt at have ondt i nakken. I sjældne tilfælde er smerterne et symptom på slidgigt, sygdomme eller følge efter et uheld. Men ofte skyldes smerterne muskelspændinger pga. fejlbelastning af nakke og skuldre.

Smerterne kan f.eks. komme som hold i nakken.

Det kan også være træthed i området evt. med udstrålende smerter i skuldre og arme, eller som stivhedsfornemmelse af nakken. Ofte vil der være hovedpine forbundet med disse gener.

Fysioterapeuten undersøger din nakke. Hvis der er låste led kan man genskabe bevægeligheden ved at mobilisere leddet, eller ved at udspænde de muskler der holder det fast.

Næste fase er at give dig redskaber til at undgå at generne kommer igen. Du skal måske have mere focus hvordan du sidder eller står. Ofte er det aktuelt med helt enkle øvelser som kan hjælpe dig til at holde nakken fri og bevægelig.

Du kan også vælge at træne på et af vores hold.

Musearm

Ensidigt eller langvarigt arbejde ved computeren kan give gener i både nakke , skuldre og arme. En musearm kan således være mange ting, men oftest bruges betegnelsen om de smerter der opstår omkring albuen.

Fysioterapeuten undersøger nakke, skulder og arm. Der kan være behov for behandling af stramme eller overanstrengte muskler for på den måde af mindske evt. smerter.

Dernæst skal årsagen findes......sidder du uhensigtsmæssigt?.....sørger du for at holde små pauser?.....kunne du finde en anden "muse-løsning"? Vi giver dig ideer til enkle øvelser du kan bruge både under og efter arbejdet ved computeren.

Idrætsskader

Har du et akut opstået problem, kan en tidlig indsats forkorte den periode du må holde pause. Ud over behandling giver vi råd og vejledning om opstart af træning.

Hvis du gennem længere tid har døjet med et problem, hjælper vi med at finde ud af hvad der "går galt". Små låsninger i kroppens led kan medvirke til at der opstår gener når du dyrker din idræt. Det samme kan stramme muskler, eller muskler der ikke er stærke nok.

Alle på klinikken har erfaring med idrætsskader, men hvis du ønsker en eksamineret idrætsfysioterapeut, så kan vi anbefale Katrhine Stopa Kristensen, som i 2010 gik til den eksamen der afslutter faggruppen af idrætsfysioterapeuters kursus-forløb.

Hvis du har en knæskade eller er blevet knæ-opereret, har vi torsdag morgen kl 8-9 et knæhold, hvor du kan få specifik træning, som kan hjælpe dig tilbage til din idræt.

Fysioterapi til børn og nyfødte

Som forældre og specielt nybagt far og mor, kan man ofte være i tvivl om ens barns motoriske udvikling er, som den skal være. Spædbørn udvikler sig også med variationer. Sammen med forældrene observerer vi barnet, og vurderer om barnets udvikling svarer til barnets alder. Hvis der er et behov for behandling, varetager vi også det og vil altid rådgive, hvis vi vurderer, at der er brug for yderligere udredning. Fysioterapeutisk behandling, vil altid gå hånd i hånd med, at du som forældre bliver superviseret i, hvordan du kan støtte og stimulere dit barn i dets udvikling og evt. genoptræning. Vores fysioterapeut Marit, har mange års erfaring med børnefysioterapi og er efteruddannet i flere kurser inden for børneområdet. Specielt børn med lejringsbetinget skæve kranier, bliver ofte henvist til klinikken og hvor en stor del af behandlingen er at vejlede forældrene i, hvordan de selv kan medvirke til at forebygge og afhjælpe problematikken. Det er også muligt at få testet sit barn med en af de standardiserede tests som vurderer motorisk udvikling. Til de spæde børn bruges AIMS-test (Alberta Infant Motor Scale) og Bayley Scale of infant and toddler development. Til de lidt større børn anvendes ABC-movement 2. Skal barnet testes, kræves ud over behandlingsgebyr, et ekstra honorar på 600 kr. samt 50 kr. for testark. Hvis dit barn allerede har et specialtilbud i børnehave eller skole, hvor der er tilknyttet fysioterapi, vil der som udgangspunkt ikke kunne tilbydes fysioterapi på henvisning under sygesikringen. Hvis der er særlige behov,
som specialtilbuddet ikke kan dække, kan det aftales i samarbejde med børnehaven/skolen, at barnet kan få behandling på klinik i en periode på Vederlagsfri henvisning. Vi modtager også gerne børn, som har brug for genoptræning efter sportsskader og andre traumer. Børn kan også have smerter i form af hovedpine, ondt i ryggen eller maven og kan have brug for vejledning i at kunne håndtere det i en ofte stresset hverdag med skole og fritidsaktiviteter. Børn skal altid følges til behandlingen af en forældre eller værge. Ring til vores sekretær mellem 8-12.00, så sørger hun for at formidle kontakten.

Genoptræning efter operation/knoglebrud bl.a. nye hofter og knæ, knoglebrud samt amputationer

Mange oplever at de efter endt hospitalsbehandling stadig står med spørgsmål om den videre genoptræning. Vi har alle arbejdet på hospital og har derfor nemt ved at hjælp dig videre. Hvis du har et program fra hospitalet tager vi udgangspunkt i dette.

Ofte kommer folk for at få instruktion i relevante øvelser, som de så selv arbejder videre med. Nogle har dog behov for mere intensive træningsforløb. Der kan også være behov for at løsne muskler der er blevet stramme efter operation eller knoglebrud.

Træning af patienter med kroniske sygdomme 

Følger efter blodprop eller hjerneblødning

Når patienten er afsluttet fra hospitalsafdeling eller genoptrænings-ophold er der stadig et behov for behandling og træning. Nogle gange er der tale om vedligeholdelse af færdigheder, og andre gange er der stadig nye færdigheder der skal trænes. Træningen foregår individuelt eller på et af vores hold. Fysioterapeut Ann Brown har mange års erfaring med behandling af denne patientgruppe, og derfor valgte vi hende som underviser på en kursus dag, hvor vi fik nye ideer til træning.


Sclerose, Parkinson og andre neurologiske sygdomme

Der er individuelt hvilket trænings-behov og hvilket sygdomsforløb patienter med disse sygdomme har. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov for træning og behandling. Nogle patienter har i perioder brug for individuel behandling, andre mangler ideer til hjemmetræning, mens andre træner på vores hold.


Leddegigt og andre reumatologiske sygdomme

Disse patienter har ofte varierende gener. I nogle perioder kan der være behov for individuel behandling omkring led med smerter. I gode perioder træner patienten på egen hånd eller på et af vores hold. Vi giver også råd og vejledning om hvordan man holder kroppen i gang uden at fremprovokere smerter.

Vi holder os løbende orienteret om de nyeste retningslinjer og forskningsresultater.

Klinikken haft deltagere på temadage om både parkinson og sclerose.

Supersole 

Supersole er en individuelt tilpasset sål. Den fremstilles af forskellige materialer alt efter dit behov. Det kan være til idræt eller til hverdags-brug. Før vi tager afstøbning af din fod laver vi en grundig undersøgelse af foden. Ved næste kontrol kan sålen ændres, hvis den ikke har fungeret optimalt. Hvis du vil læse mere om produktet kan du gå ind på www.supersole.dk


Priser:

Et sæt såler koster 1.455 kr.

Prisen indkluderer: Første besøg med undersøgelse og afstøbning, andet besøg med evt. justering,

samt udgift til sålen (950 kr.)


Prisen er betinget af, at du har en henvisning fra egen læge. På den måde giver sygesikringen tilskud til undersøgelses-delen, men altså ikke til selve sålen.


For at fremstille supersole skal man igennem et special-kursus. Hos os er det Kathrine Stopa Kristensen der har været på kursus. Det er derfor hos hende du skal booke tid hvis du vil have vurderet hvorvidt en supersole kunne afhjælpe dit problem.

Hjemmebehandling / mobil fysioterapi 

Vi tilbyder træning og behandling i eget hjem. Det er egen læge der vurderer om der kan tildeles behandling og træning i eget hjem.

Træning i eget hjem er en god måde at få tilpasset træning til præcis det behov der er i ens egne omgivelser.

Kontakt vores sekretær på 36461022 hvis du har behov for træning i eget hjem.