Patientsikkerhed

Tilsynsrapport:

Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med fysioterapiklinikker. Klik på linket herunder for at læse tilsynsrapport vedr. Valby Fysioterapi der er udarbejdet 2017.
Utilsigtet hændelse:

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som har haft betydning for din eller din pårørendes behandling har du mulighed for at indberettet det.

Følg linket herunder til Styrelsen for patientsikkerhed, hvor du kan læse mere, og rapportere en utilsigtet hændelse.